Provjera sistema › Kod za aktivaciju › Unos korisničkih informacija › Potvrda registracije › Aktivacija naloga Korak 1/5

Prvi korak registracije

Da biste koristili uslugu TV To Go neophodno je da posjedujete računar/laptop ili tablet ili mobilni telefon.

Podržani uređaji su:

  • Android
  • iOS
  • Windows XP i viši
  • Mac OSX 10.2 i viši

 
Nastavi…